459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Roztroušená skleróza, sclerosis multiplex

Popis roztroušené sklerózy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Nervový systém je tvořen nervovými buňkami, které zaznamenávají a přenášejí informace.
Výběžky nervových buněk mozku a míchy jsou obaleny izolačním tukem, který nazýváme myelinové pochvy. Tento tuk chrání, zlepšuje, zrychluje vedení informací nervovou buňkou. Protože je bílý, tvoří v mozku známou bílou mozkovou hmotu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Roztroušená skleróza (RS) znamená zánětlivá ložiska způsobující poškození až úplný rozpad izolujícího myelinu nervů, bez něhož je nervová buňka zranitelnější a hůře vede signály.

Roztroušená skleróza je dnes řazena mezi autoimunitní nemoci, protože poškození izolačního myelinu má na svědomí naše přehnaná imunitní rekce.
Vědecké kapacity se snaží plně rozluštit důvod, proč naše vlastní imunita poškozuje náš mozek, ale příčin je několik, a až přítomnost více z nich je vyvolavatelem onemocnění.

Příčiny

  • genetika, vrozené dispozice
  • přehnaná reakce imunity, autoimunitní nemoci
  • prodělané infekce, zatím neznámý vir, očkování (samotné očkovací látky, nebo očkovací přísady)
  • alkohol, kouření, znečištěný vzduch
  • těžké kovy (např. olovo, rtuť), chemikálie, pesticidy
  • vypjaté emoce, stresové situace
  • k onemocnění pochopitelně přispívá i nedostatek vitaminů a minerálů

Příznaky – klinický obraz

S příznaky je to u sclerosis multiplex složité, protože roztroušenou sklerózou může být poškozena jakákoliv část mozku a míchy. Jednotlivé části mozku mají na starosti různé části těla, takže příznaky zrcadlí poškozené oblasti mozku.

Nemoc se může pomalu zhoršovat, nebo se objevují i období zlepšení, kdy se nervy v rámci možností zregenerují.

Nejčastější a prvotní příznaky jsou poruchy citlivosti, výpadky koordinace, či mravenčení, šimrání, brnění končetin, třes, svalové křeče.

Dále se může objevit dlouhodobá únava, motání hlavy, závrať, při předklonu hlavy pocit elektřiny v páteři (tzv. Lhermittův příznak), poruchy vidění (rozmazaní, změny vnímání barev), mluvení a polykání, ztráta vnímání chuti, pocit neúplného vymočení, únik moče, inkontinence, impotence, porucha erekce u mužů, suchost děložní sliznice u žen. Stavy spokojenosti až euforie střídají podrážděnost, depresi.

Onemocnění může končit úplným ochrnutím až smrtí.

Nevhodné látky

  • u tohoto onemocněné se nedoporučuje se užívání třapatky

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Důležité je cvičení, fyzioterapie, protože cvičení poškozené oblasti nutí nervy pracovat a tedy i v rámci svých možností se regenerovat.

Pomoci může zdravá výživa.

Léky

Postup léčby je v rukou lékaře specialisty, který dle vyšetření a závažnosti nemoci stanoví léčbu. Dnes využívá moderní medicína látky na tlumení imunitního systému (imunosupresiva) a zánětu (glukokortikoidy, či interferony).

Byliny

Potraviny

Vitaminy, minerální látky

(Informační zdroje stránky)